Luftmätningar

Varje kommun ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att ge aktuell information om föroreningsnivåerna. 

Luftkvaliteten i Nyköping

Nyköpings kommun är medlem i Södermanlands läns luftvårdsförbund, som mäter luftkvaliteten åt kommunen. Förbundet har också annan verksamhet som gäller luftvårdsfrågor.

Under perioden 5 december 2008 till 8 december 2009 mätte Södermanlands läns luftvårdsförbund luftkvaliteten vid Repslagaregatan i Nyköping. Mätaren mätte partiklar mindre än 10 mikrometer (PM 10) och kväveoxider.

Mätvärdena överskred inte gällande miljökvalitetsnormer. Sammanställning av mätresultatet

SMHI fick hösten 2009 ett uppdrag av regeringen att göra beräkningar av luftkvaliteten i de 50 största orterna i Sverige. På förslag från kommunen gjordes beräkningen som gällde Nyköping för Behmbrogatan mellan Stadshuset och Stillehuset (gamla polishuset). Det visade sig att halten luftföroreningar här än nästan lika hög som på Repslagaregatan trots att det är betydligt mindre trafik här. Det beror på att det är en smal gata med hus på båda sidor. Luften blir då ganska stillastående.


Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2013-05-23
Sidansvarig: Bo Gustaver