Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Hamn

Hamnen är Nyköpings ansikte mot Östersjön. På senare år har den fått ett rejält lyft och Nyköpings kommun ser till att effekterna blir långvariga i det välbesökta hamnområdet. 

Nytt i hamnområdet:

Sedan 2012 har hela hamnområdet genomgått stora förändringar. En uppskattad graffitivägg har färdigställts, lekplatsen har byggts om, det har fått en båtbottentvätt och mycket mer är på gång. Senast i ledet var en rejäl upprustning av kajerna. Mer är också på gång.

På östra hamnsidan:

 • Trappsteg och sittytor ned till vattnet.
 • Träd och planteringar.
 • Uteserveringarna byggs om i plan med marken och blir tillgängliga även för dem med nedsatt funktionsförmåga.
 • Kajen har stabiliserats.

På västra hamnsidan

 • Ny cykelväg mellan Hamngatan och Spelhagsvägen och nya trädplanteringar och bänkar utmed kajen.
 • 165 meter gångbrygga i trä med infällda spotlights som lyser upp muren.
 • Platser för tillfällig förtöjning av fritidsbåtar upp till fem ton.
 • Nya ljuspollare utmed kajkanten med eluttag för de båtar som ska kunna förtöja kortare stunder vid gångbryggan.

Tjänster 

Bogsering

För den som stöter på bekymmer i sin båtfärd står Buster Keaton redo att hjälpa till. Då handlar det givetvis om hamnkontorets två bogserbåtar Keaton och Buster. De används också för isbrytning när behov finns.

Båtbottentvätt

Du som behöver hjälp med tvätt av din båtbotten är välkommen till båtbottentvätten på östra hamnsidan. Tvätten skrubbar på 20 minuter rent båtens skrov med hjälp av två stora borstar. Tid bokas via Kommunservice på Tekniska divisionen på telefonnummer 0155-24 88 00. De bokningsbara tiderna är tisdagar klockan 13.40–15.20 och fredagar klockan 7.30–10.10.
Läs mer under
 båtbottentvätten.

Husbilsparkering

På Spelhagsvägen vid småbåtshamnen, på västra hamnsidan, finns en husbilsparkering med plats för upp till 10 husbilar på den nyanläggda parkeringen och elstolpar för 8 användare. Att ställa sin husbil på platsen är gratis tills vidare och parkering får ske i upp till 2 dygn i följd.

Den som behöver tömma latrin eller gråvatten kan med fördel göra det vid hamnens serviceanläggning 100 meter bort längs med kajen. Där planeras det även för ett separat vattenutkast för färskvatten, vilket saknas på platsen idag. Det finns två soptunnor som endast är avsedda för hushållsavfall från boende på husbilsparkeringen.

Vid den östra kajen längs med Kungshagsvägen finns också ställplatser för husbilar. Dessa platser är vanliga P-platser och har ingen el eller övrig service men är gratis i 24 timmar.

Tänk på att avståndet mellan husbilarna ska vara minst fyra meter. Läs mer om brandsäker camping.

Kajplatser

Hamnpersonalen anvisar kajplatser åt de besökare som tar båten till Nyköping. Om du vill veta mer om vad som gäller för den som lägger till i Nyköpings gästhamn så finns information i Nyköpingsguiden, eller på Nyköpings gästhamns hemsida.

Lyftkran

Du som behöver hjälp med sjösättning av båten kan få assistans av hamnpersonalen och kranen på Östra Kajen. Även vid lossning och lastning finns det hjälp att få om behov finns.

Tömning av septiktankar

Dubbla serviceplatser, en på vardera kaj, för tömning av septiktankar. På Östra Kajen servas främst större båtar och fartyg och på västra fritidsbåtar. Att tömma båtens septiktank är gratis. Visste du att latriner enligt lag inte får tömmas i vattendrag sedan april 2015? Läs mer om förbudet på transportstyrelsens hemsida.

Vattensportstadion och gästhamn

Ett 11 kilometer långt vajersystem som ligger på botten. Hundratals bojar som används som banmarkeringar, belysning, startgrindar och domartorn hålls i trim för att tävlingar som till exempel Kanot-SM ska kunna anordnas i Nyköping. 

Aktiviteter 

Basket- och beachvolleyboll

Du som är spelsugen behöver bara ta med egen boll till basket- eller beachvolleybollplanen utmed Gert Fredrikssons väg på östra sidan av hamnen. Båda är tillgängliga för alla besökare.

Graffitivägg

Sedan 2013 har hamnen en graffitivägg som kom till efter ett förslag från kommunens ungdomar via ungdomsfullmäktige. Nyköpings kommun ansvarar för väggen i nära samarbete med graffitimålare och polisen. Läs mer om graffitiväggen under Nyköpings graffitivägg.

Skejtområde

Vid graffitiväggen på Östra hamnsidan finns en större asfalterad yta med skejtelement i betong. 2015 byggdes ett trädäck som har en metallkant på sidan som vetter mot asfalten - vinkeljärn på de raka sträckorna och plattjärn i kurvorna.

Lekplats

En stor nyrenoverad lekplats ligger bredvid de båda bollplanerna på hamnens östra sida. Ett nybyggt lekskepp finns sedan 2014 där den unge flottisten, eller piraten kan låta fantasin skena.

 

Kommande förändringar

 • På västra sidan ska hela området nere vid parkeringen och småbåtshamnen ses över. Vilken typ av anläggningar som kan vara lämpliga att ha där utreds.
 • Båtrampen har blivit sliten under åren och kommer att renoveras under sommaren.
 • Gata-/Park-/Hamnavdelningen ser tillsammans med Mark- och Exploateringsenheten samt näringslivet i Nyköpings kommun på olika möjligheter för att utveckla aktiviteterna på Östra hamnsidan ytterligare.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-07-19
Sidansvarig: Johan Rubin