Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Aktuella bygglovansökningar

I några enstaka fall per år handlägger vi ansökningar som berör väldigt många - där det finns många så kallade sakägare. Här hittar du de ansökningarna.

Annons - när bygglovet berör väldigt många

Ibland har grannar rätt att lämna synpunkt på en bygglovansökan. Om grannarna är väldigt många annonserar vi i Södermanlands Nyheter i stället för att skicka ut handlingarna till var och en.

Aktuella bygglovansökningar som annonseras:

 • Ökna Säteri 1:1
  Uppförande av byggnad för utbildning vid Öknaskolan.
  Ärendenummer: BTN 2017-645

En ansökan om tidsbegränsat lov för paviljong har kommit in till Bygg- och tekniknämnden. Byggnaden ställs upp i nära anslutning till befintliga elevbostäder och undervisningslokaler. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Handlingar: 

 

Handlingarna finns också på Bygglovenheten i Stadshuset, Stora Torget.

Du kan lämna skriftliga synpunkter i ärendet till och med 18 september 2017 till:

Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

eller till bygglov@nykoping.se

För frågor om ärendet, kontakta handläggare Lars Rundgren på bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50.

Annonseras i Södermanlands Nyheter den 28 augusti 2017.


 

 • Nävekvarn 7:321
  Uppförande av transformatorstationer.
  Ärendenummer: BTN 2017-574 - 2017-579

En ansökan om bygglov för uppförande av sex transformatorstationer har kommit in till Bygg- och tekniknämnden. Förslaget avviker från detaljplan då de placeras på allmän plats/parkmark. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Handlingar: 

 

Handlingarna finns också på Bygglovenheten i Stadshuset, Stora Torget.

Du kan lämna skriftliga synpunkter i ärendet till och med 19 september 2017 till:

Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

eller till bygglov@nykoping.se

För frågor om ärendet, kontakta handläggare Elin Nordin på bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50.

Annonseras i Södermanlands Nyheter den 28 augusti 2017.


 

Harg 1:5

 • Nybyggnad av transformatorstation vid Råbyvägen.
  Ärendenummer: BTN 2017-263

En ansökan om nybyggnad av transformatorstation har kommit in till Bygg- och tekniknämnden. Förslaget avviker mot detaljplan eftersom byggnaden placeras på parkmark. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Handlingar: 

 

Handlingarna finns också på Bygglovenheten i Stadshuset, Stora Torget.

Du kan lämna skriftliga synpunkter i ärendet till och med 29 september 2017 till:

Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

eller till bygglov@nykoping.se

För frågor om ärendet, kontakta bygglovenheten på bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50.

Annonseras i Södermanlands Nyheter den 8 september 2017.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-09-08
Sidansvarig: Jenny Sundqvist