Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Aktuella bygglovansökningar

I några enstaka fall per år handlägger vi ansökningar som berör väldigt många - där det finns många så kallade sakägare. Här hittar du de ansökningarna.

Annons - när bygglovet berör väldigt många

Ibland har grannar rätt att lämna synpunkt på en bygglovansökan. Om grannarna är väldigt många annonserar vi i Södermanlands Nyheter i stället för att skicka ut handlingarna till var och en.

Aktuella bygglovansökningar som annonseras:

  • Spelhagen 1:6
    Ansökan om bygglov för uppförande av tre flerbostadshus.
    Ärendenummer: BTN 2016-535

En ny ansökan om uppförande av tre flerbostadshus på Spelhagen 1:6 har  kommit in till Bygg- och tekniknämnden eftersom flera ändring föreligger sedan det förra förslaget. Det nya förslaget avviker mot detaljplan då balkonger hamnar över mark som ej får bebyggas samt över mark som endast får bebyggas med uthus. En del av östra byggnaden hamnar över allmän platsmark. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Handlingar: 

 

Du kan lämna skriftliga synpunkter i ärendet till och med 16 november 2016 till:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
611 83 Nyköping

eller till samhallsbyggnad@nykoping.se

Handlingarna finns också på avdelningen Samhällsbyggnad i Stadshuset, Stora Torget.

För frågor om ärendet, ring handläggare Eva Edberg på telefon
0155-24 80 00.

Annonserad i Södermanlands Nyheter den 26 oktober 2016.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-10-25
Sidansvarig: Jenny Sundqvist