Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Aktuella bygglovansökningar

I några enstaka fall per år handlägger vi ansökningar som berör väldigt många - där det finns många så kallade sakägare. Här hittar du de ansökningarna.

Annons - när bygglovet berör väldigt många

Ibland har grannar rätt att lämna synpunkt på en bygglovansökan. Om grannarna är väldigt många annonserar vi i Södermanlands Nyheter i stället för att skicka ut handlingarna till var och en.

Aktuella bygglovansökningar som annonseras:

  • Bogslöt 1:27
    Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstation.
    Ärendenummer: BTN 2016-1028

En ansökan om bygglov för transformatorstation har kommit in till Bygg- och tekniknämnden. Förslaget avviker mot detaljplan eftersom placeringen är på allmän platsmark dvs mark som inte får bebyggas. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Handlingar: 

 

Du kan lämna skriftliga synpunkter i ärendet till och med 23 februari 2017 till:

Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

eller till bygglov@nykoping.se

Handlingarna finns också på Bygglovenheten i Stadshuset, Stora Torget.

För frågor om ärendet, ring handläggare Nanny Rudengren på telefon
0155-24 80 00.

Annonserad i Södermanlands Nyheter den 26 januari 2017.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-01-26
Sidansvarig: Jenny Sundqvist