Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Aktuella bygglovansökningar

I några enstaka fall per år handlägger vi ansökningar som berör väldigt många - där det finns många så kallade sakägare. Här hittar du de ansökningarna.

Annons - när bygglovet berör väldigt många

Ibland har grannar rätt att lämna synpunkt på en bygglovansökan. Om grannarna är väldigt många annonserar vi i Södermanlands Nyheter i stället för att skicka ut handlingarna till var och en.

Aktuella bygglovansökningar som annonseras:

  • Arnö 1:3
    Basebollplan norr om Arnörondellen
    Ärendenummer: BTN 2017-189

En ansökan om anläggande av basebollplan har kommit in till Bygg- och tekniknämnden. Platsen omfattas inte av detaljplan. Basebollplanen finns redan sedan flera år. Den anlades med stöd av ett tidsbegränsat lov. Nu avses permanent lov. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Handlingar: 

 

Du kan lämna skriftliga synpunkter i ärendet till och med 19 juni 2017 till:

Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

eller till bygglov@nykoping.se

Handlingarna finns också på Bygglovenheten i Stadshuset, Stora Torget.

För frågor om ärendet, kontakta bygglovenheten på bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50.

Annonserad i Södermanlands Nyheter den 29 maj 2017.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-05-29
Sidansvarig: Jenny Sundqvist