Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Aktuella bygglovansökningar

I några enstaka fall per år handlägger vi ansökningar som berör väldigt många - där det finns många så kallade sakägare. Här hittar du de ansökningarna.

Annons - när bygglovet berör väldigt många

Ibland har grannar rätt att lämna synpunkt på en bygglovansökan. Om grannarna är väldigt många annonserar vi i Södermanlands Nyheter i stället för att skicka ut handlingarna till var och en.

Aktuella bygglovansökningar som annonseras:

  • Målet 1 & Målet 3
    Ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus
    Ärendenummer: BTN 2016-950 & BTN 2016-951

En ansökan om bygglov för totalt 4 flerbostadshus, med komplementbyggnader, har kommit in till Bygg- och tekniknämnden. Förslaget avviker mot detaljplan då en av byggnaderna hamnar delvis på mark som ej får bebyggas samt att takvinkeln överskrider detaljplanebestämmelserna med 10˚. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Handlingar: 

 

Du kan lämna skriftliga synpunkter i ärendet till och med 4 maj 2017 till:

Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

eller till bygglov@nykoping.se

Handlingarna finns också på Bygglovenheten i Stadshuset, Stora Torget.

För frågor om ärendet, kontakta bygglovenheten på bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50.

Annonserad i Södermanlands Nyheter den 13 april 2017.

 

  • Brandholmen 1:1
    Ansökan om bygglov för uppförande av vattenkiosk/teknisk anläggning vid Kungshagsvägen
    Ärendenummer: BTN 2016-865

En ansökan om bygglov för uppförandet av en vattenkiosk har kommit in till Bygg- och tekniknämnden. Förslaget avviker mot detaljplan eftersom placeringen sker på parkmark. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Handlingar: 

 

Du kan lämna skriftliga synpunkter i ärendet till och med 11 maj 2017 till:

Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

eller till bygglov@nykoping.se

Handlingarna finns också på Bygglovenheten i Stadshuset, Stora Torget.

För frågor om ärendet, kontakta bygglovenheten på bygglov@nykoping.se eller telefon 0155-24 82 50.

Annonserad i Södermanlands Nyheter den 20 april 2017.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-20
Sidansvarig: Jenny Sundqvist