Eldning

Här hittar du information om eldning utomhus och säker grillning. Kom ihåg att eldning alltid sker på egen risk. Den som tänder elden ska också släcka.

I högermenyn finns länkar till tips om hur du hanterar trädgårdsavfall,om vedeldning och hantering av större bål.

Läs om eldning i eldstäder och kaminer.
Läs om hur du grillar säkert och gott.

Är det tillåtet att elda?

 • Om det är eldningsförbud eller om vi avråder från eldning informerar vi om det under på vår startsida www.nykoping.se
 • Det finns också andra viktiga begränsningar för Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta längre ner på sidan
 • Även om det är tillåtet att elda - följ våra råd under nästa rubrik.
 • Kolla brandriskprognoser via www.smhi.se eller appen "Brandrisk ute" som finns att ladda ner för både Iphone och Android. 
 •  Eldning av större omfattning alltid ska anmälas till kommunens räddningstjänst. 
 • Det finns en del begränsningar för eldning i vår region. Läs mer om dem längst ner på sidan.

 

Tänk på detta när du eldar:

 • Arrangören är alltid ansvarig för elden - den som tänder ska också se till att släcka!
 • Elda enbart "rent" material. Undvik sånt som kan vara miljöfarligt.
 • Elden ska inte vara mer än 5 meter i diameter och 3 meter hög.
 • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och vegetation.
 • Rensa bort gammalt gräs och annat lättantändligt material runt platsen.
 • Använd tändvätska när du tänder bålet. Bensin, sprit eller liknande lättantändliga vätskor är farliga att tända med!
 • Ha tillgång till släckutrustning, t ex trädgårsslang eller hinkar/tunnor med vatten.

Ytterligare detaljerade råd kring hur man hanterar ett större bål.

Begränsningar vid eldning

Följande begränsningar gäller alltid när du tänder ett bål (till exempel en rishög):

 • Bålet får inte tändas vid kraftig vind (8 meter/sek), kraftig torka eller om det råder så kallat ”eldningsförbud”. På www.smhi.se finns brandriskkartor och via appen "Brandrisk Ute" får du info om vad som gäller lokalt.
 • Eldning får inte heller ske om det finns risk för att röken kommer att störa grannarna. Glöm inte att beakta vindriktningen! Läs mer om hur du kan ta hand om trädgårdsavfall
 • I Nyköpings kommun gäller inga särskilda begränsningar utöver punkterna ovan.
 • För Oxelösunds kommun gäller ytterligare en begränsning: I de lokala hälsoskyddsföreskrifterna anges att det inom detaljplanerat område endast är tillåtet att elda trädgårdsavfall eller valborgsmässobål under tiden 1 oktober – 1 maj. (Se karta).
 • I Trosa innerstad gäller förbud mot öppen eld för bränning av trådgårdsavfall med mera. Förbudet gäller ej för grillning i för ändamålet avsedd utrustning samt eldning i eldstäder för uppvärmning av hus. (Se karta)
 • I Gnesta kommun gäller eldningsförbud inom detaljplanerat område mellan 1 maj och 30 september. (Se karta för hela Gnesta kommuncentrala GnestaBjörnlunda, Laxne.
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2014-07-10
Sidansvarig: Johanna Haugness