Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Frågor och svar om avfallstaxan

Varför görs taxan om?

Vårt mål är att styra avfallshanteringen mot en mer hållbar utveckling. Den nya avfallstaxan ska motivera till bättre källsortering, mer återvunnet material och ge en bättre miljö. Den är också utformad så att avfallshämtningen blir mer effektiv och ger färre transporter. 

Blir det dyrare nu?

För de flesta kunder kommer kostnaden att bli ungefär samma som tidigare. Men vissa kunder kommer att få en lägre kostnad, medan andra får en höjning. Principen är att den som källsorterar väl och därför har lite restavfall ska betala mindre än den som lägger mycket i sitt restavfallskärl. Du kan som fastighetsägare till en villa eller ett flerbostadshus se vad din nya avgift blir.
Läs mer under räkna ut din avfallstaxa. 

Vad är restavfall?

Till restavfall räknas det som blir kvar när du har sorterat ut matavfall, tidningar, farligt avfall och förpackningar av glas, metall, papper och plast. Restavfall är med andra ord det som du lägger i ditt gröna kärl och som inte går att återvinna på annat sätt. Exempel på restavfall: blöjor, bindor, dammsugarpåsar, disktrasor, kattsand, kuvert, säkringar, snus och cigaretter. 
Läs mer under restavfall. 

Kommer ni att börja väga alla avfallskärl?
Nej. Vi kommer inte att väga avfallet. Avgiften kommer liksom tidigare att baseras på volym, alltså hur många liter kärlen rymmer, och hur ofta de töms.

För vilka kunder ändras taxan?

Alla kundgrupper får en ny taxa, men förändringen blir olika stor för olika kunder.

När börjar den nya taxan att gälla?

Den nya avfallstaxan gäller från och med 1 juli 2015.

Vad är fast och rörlig avgift?

Den fasta avgiften täcker gemensamma kostnader för bland annat återvinningscentralerna (till exempel Björshult), planering och miljöarbete. Den fasta avgiften är lika stor för alla hushåll inom respektive kundgrupp och kan inte påverkas. Den rörliga avgiften beräknas på mängden restavfall du har och täcker kostnader för tömning, transporter och hantering av avfallet. Du kan påverka din rörliga avgift genom att minska din mängd restavfall.

Vad menas med att jag kan påverka mina kostnader?

Du kan sänka din rörliga avgift genom att sortera ditt avfall så att mängden restavfall minskar. Den som har lite restavfall kan välja ett abonnemang med exempelvis ett kärl som rymmer en mindre volym eller ha hämtning mer sällan.

Hur kan jag minska mängden restavfall?

Sortera ut det som går att återvinna. När du har sorterat ut matavfall, tidningar, farligt avfall och förpackningar (av glas, metall, papper och plast) blir det mindre att lägga i kärlet för restavfall. Idag finns ett återvinningssystem för de allra flesta sorters avfall och det är bara till exempel blöjor, bindor, dammsugarpåsar, disktrasor, kattsand, kuvert, säkringar, snus och cigaretter som måste läggas i restavfallet.
Läs mer under restavfall. 

Varför är den fasta avgiften olika för olika kundgrupper (boendeformer)?

Den fasta avgiften finansierar bland annat återvinningscentraler, planering och miljöarbete. Avgiften för respektive kundgrupp är beräknad utifrån hur mycket varje kundgrupp nyttjar den servicen. Se även frågan om fast och rörlig avgift.

Hur vet jag vilken storlek jag har på mitt kärl idag?

Du kan se vilken kärlstorlek du har genom att läsa på din senaste faktura för avfallshämtning.

Jag vill byta till ett billigare abonnemang, hur gör jag?

Du kan byta abonnemang genom att kontakta kommunservice på Tekniska divisionen och meddela vilket abonnemang du vill ha. Kontakta oss på tfn 0155-24 88 00 eller tekniska.divisionen@nykoping.se.
Läs mer under fullständiga taxan där du kan se vilka alternativ som finns för varje kundgrupp.

Jag har en fråga som inte finns med här, vart ska jag vända mig?

Du är välkommen att kontakta kommunservice på Tekniska divisionen på tfn 0155-24 88 00 eller tekniska.divisionen@nykoping.se.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-24
Sidansvarig: Jonas Ek