Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Ledningsrenovering på Lennings väg

Under vecka 17 kommer ledningsrenoveringar att utföras i avloppsledningsnätet längs med Lennings väg. Arbetet kan eventuellt leda till missfärgat vatten i närområdet. 

Under vecka 17, den 24–28 april, kommer ledningsrenoveringar att utföras i avloppsledningsnätet längs med Lennings väg. Berörd sträcka är rondellen vid Rosvalla och Alpha fram till Ingo-macken vid Lennings väg 7.  

Renoveringen innebär att gång- och cykelvägen längst sträckan kommer att ha begränsad framkomlighet.

Arbetet kan eventuellt leda till missfärgat vatten i närområdet. 

Risk för missfärgat vatten

Under arbetet kan missfärgat vatten uppstå. Det är inte farligt, men undvik att tvätta vittvätt. Kontakta oss om vattnet fortfarande är missfärgat efter en stunds spolning.

Läs fler råd vid missfärgat vatten.

Dela med dig
Skriv ut