Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Söra

På Söra, 4 km utanför Nyköping, har Naturskolan sitt kontor. På Söra kan vi också ta emot både elever och pedagoger för undervisning med olika teman. Här kan du läsa mer om Söra och vad som erbjuds där.

Om Söra

Söra ligger vackert beläget vid Hovrasjön, endast 4 km från Nyköpings centrum. Söra består av flera äldre byggnader och en nyare lektionssal, allt ägs av kommunen.

Här finns förutom Naturskolan även en "I Ur & Skur"-förskola, Söraskogen. Scouterna hyr det stora huset samt störredelen av det lilla huset ute på Söra. Deras verksamhet sker dock framförallt på kvällstid samt under lov och helger. Den nyaste bygganden (sk Paviljongen) kan man hyra av kommunen för 450 kr/dag genom att kontakta Lokalbokningen. I baracken finns en föreläsningsal för ca 40 personer, två toaletter samt ett litet pentry.

Naturskolan på Söra

På Söra finns vi på Naturskolan när vi inte är ute på uppdrag. Vi har vårt kontor i det lilla röda huset mitt på gårdsplanen. Kontoret kallar vi för Idet! Det är hit ni kommer när ni ska låna utrustning av oss. 

Vi tar även emot elever, ordnar diverse fortbildningar, temadagar och liknande ute på Söra. Eftersom Söra är beläget vid en sjö lämpar sig teman kring vatten, och på vintern is, extra bra här.

Just nu pågår ett LONA-projket på Söra! Vi har fått projektpengar för att utveckla vår verksamhet på Söra samt tillgänliggöra Söra för allmänheten. Projektet pågår i 4 år och avslutas våren 2016. Då hoppas vi att den verksamhet vi startat på Söra under projkettiden ska ha blivit ett naturligt inslag i undervisningen ute på skolorna så att den kan fortsätta, givetvis med stöd från Naturskolan.

Snart hoppas vi också kunna erbjuda ett bokningsschema för Söra på vår hemsida så att pedagoger på olika skolor kan se när andra skolor planerar att vara här för t.ex. skridskoåkning m.m.

Så här bokar du Naturskolan på Söra

Bokar gör du genom att kontakta oss via mail eller telefon. Du som pedagog kan boka in din klass eller barngrupp hos oss kostnadsfritt! Du som rektor kan även boka en fortbildning för pedagogerna på din skola här. Du som elev eller förälder kan tipsa din pedagog om vår verksamhet.

Vill du boka baracken kontaktar du Lokalbokningen på kommuen.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-05-26
Sidansvarig: Anna Holst