Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Fågelmatartävling 2017

Vilken skola/förskola i Nyköping har flest fågelarter vid sitt fågelbord?

Häng på Naturskolans fågelmatartävling under perioden 18 januari - 10 mars 2017!

Fina priser utlovas till vinnarna!

Utförande

Naturskolan organiserar, under perioden 18 januari Fågelmatning till 10 mars 2017, en undersökning av vilka olika fågelarter som ses vid grundskolor och förskolor i Nyköpings kommun.

Varje skola ställer iordning en bra matplats för fåglarna och under perioden studeras vilka olika fågelarter som besöker platsen. Det trevligaste är om man kan välja en plats på förskolans- eller skolans gård eller i anslutning till densamma, men det går även bra att mata fåglarna i ett närliggande skogs- eller buskområde. Platsen besöks då vid flera tillfällen under perioden.

Tips på hur man kan mata, vad som är lämplig fågelmat och mer om tävlingen finns i länkarna till höger. 

Syfte och rapportering

Syftet med undersökningen är att skapa ett tillfälle till inlärning av de vanligaste fågelarterna som finns i vår närmiljö under vintern, samt lämplig fördjupning i dessa arters levnad. En koppling till temperatur och väderlek kan också göras.

Rapporteringen görs en gång i veckan via mail. Den sammanställs kontinuerligt under tävlingen och redovisas här på Naturskolans webbsida.

Redovisningen kan användas till olika typer av diskussioner samt att träna på olika färdigheter i matematiken som t ex diagram.

Vinnare

De som har observerat flest antal olika arter under hela perioden vinner och kan vänta sig ett trevliga priser.

Anmälan

Man kan gå med i tävlingen när som helst under perioden. Men varför vänta? Häng med från början!

Anmäl dig genom att maila in nedanstående uppgifter till Anna Carlsson på Naturskolan, anna.carlsson@nykoping.se. Skriv "Fågelmatartävling" i rubrikraden.

Skolans/förskolans namn
Kontaktperson
E-postadress och telefonnummer till kontaktpersonen.

Utbildning

I år anordnar vi en fågelutbildning i två etapper i samband med starten av tävlingen. Det är Lennart Wahlén, tidigare naturskolepedagog i Nyköping, som håller i den.

Första utbildningstillfället är den 19 januari, på förmiddagen för förskolepedagoger och eftermiddagen för pedagoger i skolan. Andra tillfället körs i mars. Man kan välja att vara med vid båda eller endast vid ett av tillfällena.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-11-21
Sidansvarig: Anna Carlsson