Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Toleransprojektet

Genom Toleransprojektet vill Nyköpings kommun långsiktigt jobba för social sammanhållning. Det handlar om att få unga människor att hitta sin roll och identitet i ett positivt socialt sammanhang, lära dem om mänskliga rättigheter, intoleransens konsekvenser, förutsättningar för demokrati och samexistens och hotet mot det. Samhället bli mer och mer polariserat. I Nyköping är inte läget akut, men vi vill jobba långsiktigt med ett förebyggande arbete i dessa frågor.

Vad är Toleransprojektet?

Toleransprojektet är ett nationellt nätverk som har funnits i närmare tjugo år. Fokus ligger på demokrati, värdegrund och tolerans och målgruppen är elever i årskurs 8. Toleransprojektet har uppmärksammats av FN som en fungerande strategi i arbetet med att öka den sociala sammanhållningen bland ungdomar.

Toleransprojektet i Nyköpings kommun genomförs som ett samarbete mellan Barn Utbildning Kultur och division Social omsorg och kommer att löpa över tre år med start höstterminen 2016. Målsättningen är att verktyg från Toleransprojektet ska implementeras i arbete med ungdomars livsvärld även efter projekttidens slut.

Vilka syften har Toleransprojektet?

Projektets syften är att öka förståelsen för alla människors lika värde hos ungdomar och ge dem verktyg att reflektera över sina egna och andras sociala roller och identiteter. Genom att arbeta med unga människors självbild, självförtroende och tillit är målet att hjälpa dem hitta en plats i samhällsgemenskapen.

På samhällsnivå verkar Toleransprojektet långsiktigt och förebyggande för ökad social sammanhållning. På individnivå stimulerar Toleransprojektet den unga människan att medvetet välja att vara den bästa versionen av sig själv, i ett nytt socialt sammanhang.

Ordet tolerans skrvet med grenar

Hur går Toleransprojektet till?

Toleransprojektet ger eleven möjlighet att fördjupa sig i framförallt historia, religion, samhällskunskap, skrivande och talande. Eleverna diskuterar, skapar, skriver och samarbetar med utgångspunkt i fakta, frågor och berättelser som rör Förintelsen och andra omvälvande händelser i mänsklighetens historia. Toleransprojektet arbetar i första hand med demokrati, mänskliga rättigheter, etiska dilemman och existentiella frågor.

Två grupper med cirka 25 elever vardera deltar i Toleransprojektets undervisning. Eleverna har olika etniska, sociokulturella och ekonomiska bakgrunder och får undervisning varannan vecka utanför ordinarie skolmiljö. Varje gång finns tid avsatt för läxhjälp. En viktig del av projektet är att skapa extra stimulans kring kunskaps- och värderingsutveckling. Mot slutet av Toleransprojektet görs en resa till Förintelsens minnesplatser i Polen. Resan innebär att eleverna får uppleva och reflektera kring de teman och frågor som behandlats i projektets undervisning. Resan är också en viktig del i att bygga social sammanhållning och gemenskap.

Vilka elever deltar i Toleransprojektet?

Elever i årskurs 8 kan ansöka om en plats i Toleransprojektet. Det finns 50 platser per år och urvalet görs i första hand av skolpersonalen med stöd av projektgruppen. Grupperna sätts samman så att elever med olika bakgrund blandas. Det skapar dynamik och deltagarna kan lära av varandra och tillsammans få nya perspektiv.

För läsåret 16/17 kan elever från Nyköpings högstadium, Mikaeliskolan och Fokusskolan ansöka om att vara med i projektet. Elevgrupperna ska spegla mångfald utifrån etniskt, sociokulturellt och ekonomiskt perspektiv.

Vilka arbetar med Toleransprojektet?

Projektgruppen, från vänster Maria Ulvenhag, Malin Mattsson Flennegård, Ola Flennegård och Ulas Sen
Projektgruppen, från vänster Maria Ulvenhag, Malin Mattsson Flennegård, Ola Flennegård och Ulas Sen.

Projektgruppen består av toleranspedagoger och ungdomsstödjare. De arbetar nära lärare, elevhälsa, skolledning och övrig skolpersonal från de skolor som deltar. Initiativtagarna till Toleransprojektet i Nyköpings kommun är Mattias Demetriades, internationell samordnare, samt lärarna Malin Mattsson Flennegård och Ola Flennegård.

Ola Flennegård

 • Gymnasielärare i svenska och historia, Nyköpings gymnasium
 • Toleranspedagog, utbildad vid Göteborgs universitet
 • Exkursionspedagog och guide anlitad av Forum för levande historia för resor till Förintelsens minnesplatser i Polen
 • Tilldelades 2015 Michael A. Frieds lärarpris för sitt pedagogiska arbete kring Förintelsen

Malin Mattsson Flennegård

 • Gymnasielärare i svenska och religion, Nyköpings gymnasium
 • Toleranspedagog, utbildad vid Göteborgs universitet
 • Läromedelsförfattare i religionskunskap
 • Föreläsare för Den Globala Skolan vid lärarfortbildning kring pedagogiska metoder för arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter

Ulas Sen

 • Ungdomsstödjare inom socialtjänsten, division Social omsorg
 • Socionom, med inriktning på ungdomar
 • Utbildad i motiverande samtal (MI) och i HBT-frågor genom RFSL

Maria Ulvenhag

 • Ungdomsstödjare inom socialtjänsten, division Social omsorg
 • Utbildad polis vid Umeå universitet
 • Utbildad i motiverande samtal (MI)
 • Har arbetat som kommunpolis i Nyköping

Hur finansieras Toleransprojektet?

Nyköpings kommun satsar närmare 5 miljoner kronor på Toleransprojektet. Pengarna för projektet kommer från kommunens sociala investeringsfond som har till syfte att göra investeringar som på lång sikt återbetalar sig genom minskade kostnader för sociala åtgärder i framtiden. De socioekonomiska vinsterna för projektet är stora sett över tid enligt rapporten "Intoleransens pris" framtagen av bland annat Stiftelsen Teskedsorden. Rapporten finns på www.utanforskapetspris.se

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-12