Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Skolskjuts för förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor

Här finns information om hur det fungerar med skolskjuts för elever i Nyköpings kommuns förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor samt gymnasiesärskolor.

Så här fungerar det med skolskjuts

Vem behöver ansöka? Vem behöver inte ansöka?

Vad innebär skolskjuts? 

Vad är avståndsbestämmelserna?

Aktuell information om skolskjuts

Ansökan för elever i gymnasiesärskolan

Från och med nu ska även ansökningar om skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan göras här.
Detta avser ansökningar som gäller läsåret 2017-2018.

Utökad e-tjänst

Ansökan, komplettering samt beslut hanteras nu i en utvecklad e-tjänst. Detta innebär att all korrespondans gällande skolskjuts kommer att ske via e-tjänst och mejl. Här hittar du e-tjänsten.


Info på olika språk

I menyn hittar du enkla foldrar på svenska, engelska, dari, somaliska och arabiska med kortfattad information om skolskjuts för grundskoleelever i Nyköpings kommun.

En uppdatering av foldrarna kommer att göras under mars 2017.

Busskortet är laddat med tre resor per dag

Politikerna i Södermanland har gemensamt beslutat att elever som beviljas busskort i grundskolan får ett reskort laddat med tre resor per dag. Läs mer om hur det fungerar. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-02-14
Sidansvarig: Gunnar Bratt