Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Skolskjuts för förskoleklasser, grundskolor samt grundsärskolor

Här finns information om hur det fungerar med skolskjuts för elever i Nyköpings kommuns förskoleklasser, grundskolor samt grundsärskolor.

Så här fungerar det med skolskjuts

Vem behöver ansöka? Vem behöver inte ansöka?

Vad innebär skolskjuts? 

Vad är avståndsbestämmelserna?

Aktuell information om skolskjuts med buss

Har du ansökt om busskort efter den 15:e april i år får du räkna med flera arbetsdagar innan busskortet kan hämtas ut på respektive skola. Löpande ansökningar behandlas i tur och ordning.

Aktuell information om skolskjuts med taxi

Just nu planerar vi om vissa turer för de elever som har skolskuts med taxi, dels på grund av de ansökningar som har kommit in i augusti, dels på grund av att en del elever har väldigt långa väntetider på eftermiddagarna.

Vi beräknar att vara klara med de nya taxitiderna och meddela vårdnadshavare runt 16 september 2016. De nya tiderna kommer att gälla som tidigast från 19 september.

Kom i god tid till uppsamlingsplatsen!

Eftersom skolskjuts med taxi är att jämställa med övrig kollektivtrafik är tiden som ditt barn har fått jämförbar med tidtabelltid för Sörmlandstrafikens gröna bussar. Det är därför mycket viktigt att ditt barn finns vid uppsamlingsplatsen i god tid till avgångstiden.

Om du måste avboka taxituren

Om du av någon anledning måste avboka ditt barns taxitur ska detta ske i så god tid som möjligt till Taxi Nyköping/Oxelösund med mailkopia till skolskjutshandläggarna på Nyköpings kommun (skolskjuts@nykoping.se).

Har du frågor?

Om du har frågor kring ditt barns skolskjuts hör du av dig till assistenterna på respektive skola.

Du hittar kontaktuppgifter samt övrig aktuell skolskjutsinformation i menyn. 

Info på olika språk

I menyn hittar du enkla foldrar på svenska, engelska, dari, somaliska och arabiska med kortfattad information om skolskjuts för grundskoleelever i Nyköpings kommun.

Nytt inför läsåret 2016-2017

Vi har gjort följande förändringar:

  • Bilvägnätet i systemet har uppdaterats enligt den nationella vägdatabasen, NVDB.
  • Nya gång- och cykelvägar är inlagda i systemet och uppdaterade enligt NVDB.
  • Mätpunkter vid skolorna är kvalitetssäkrade och uppdaterade.
  • Elevers uppsamlingsplatser är uppdaterade.

Förändringarna innebär:

  • Elever kan få annorlunda beräknat avstånd jämfört med tidigare skolår eftersom bilvägnätet, gång- och cykelvägar samt mätpunkter vid skolorna har uppdaterats. Detta kan innebära att eleven får ett annat beslut än tidigare år.
  • Elever kan få andra uppsamlingsplatser för skolskjuts än tidigare.

Berörda identifierade elever kommer att kontaktas av kommunen.

Förändringarna görs för att informationen i beslutsunderlagen ska vara korrekta så att principerna för bedömningar ska vara lika för alla elever i Nyköpings kommun.

Busskortet är laddat med tre resor per dag från och med skolstarten hösten 2016

  • Politikerna i Södermanland har gemensamt beslutat att elever som beviljas busskort i grundskolan får ett reskort laddat med tre resor per dag. Läs mer om hur det fungerar. 
Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-09-05
Sidansvarig: Gunnar Bratt