Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Skolskjuts för förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor

Här finns information om hur det fungerar med skolskjuts för elever i Nyköpings kommuns förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor samt gymnasiesärskolor.

Aktuell information om skolskjuts

  • Du som blir beviljad busskort för läsåret 2017-2018 och har ett busskort som gäller för detta läsår (2016-2017) ska behålla det. Kortet kommer att uppdateras vid skolstart. Har du inte tidigare haft busskort hämtar du det på din skola 21 augusti.
  • Handläggningen av ansökningar för 2017-2018 är i full gång och du som ansökt före 15 april kommer att få ditt beslut i e-tjänsten (Mina Sidor) innan maj månads utgång.
  • Du som ansökt efter 15 april eller ännu inte ansökt kan vid beviljande inte garanteras skolskjuts förrän 11 september.
  • Du som fått besked om att ditt barn är berättigad till busskort enligt avståndsreglerna och accepterat detta erbjudande via e-post före den 15 april är berättigad till busskort för läsåret 2017-2018. Har du inte tidigare haft busskort hämtar du det på din skola 21 augusti.

Elever i gymnasiesärskolan

Du som är elev i gymnasiesärskola kommer att få ett informationsbrev ifrån skolan som innehåller vad som gäller för skolskjuts från och med läsåret 2017-2018. Du kan också läsa mer i kommunens skolskjutsriktlinjer här

Info på olika språk

I menyn hittar du enkla foldrar på svenska, engelska, dari, somaliska och arabiska med kortfattad information om skolskjuts för grundskoleelever i Nyköpings kommun.

Ansök via e-tjänst

Så här fungerar det med skolskjuts

Vem behöver ansöka? Vem behöver inte ansöka?

Vad innebär skolskjuts? 

Vad är avståndsbestämmelserna?

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-05-18
Sidansvarig: Gunnar Bratt