Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Om planerade kulturskolan

Förslag om att ombilda musikskolan till kulturskola har lagts i Nyköpings kommun. Förslaget skall beslutas i kommunfullmäktige den 14 mars. 

Här kommer vi informera om kommunfullmäktiges beslut och om det bifalles, även om utvecklingen till kulturskola.

Kommunfullmäktige har under sitt möte den 14 mars beslutat att Musikskolan kommer att ombildas till Kulturskola. Under våren kommer arbetet igång med att se över vilka kulturämnen utöver musik som kommer ingå som valbara ämnen i Kulturskolan.

Det innebör att verksamheten kommer fortgå som vanligt under våren då man bestämmer inriktningar. Möjligen kommer man kunna starta de nya ämnen som tillkommer under hösten 2017.

Musikskolan kommer under en övergångsperiod ha hemsideadress med båda alternativen - dvs www.nykoping.se/musikskolan och www.nykoping.se/kulturskolan

Den 24 mar 2017 - arbetet går vidare

Kulturskola är ett vidare begrepp än musikskola, vilket betyder att man tar in fler ämnen än enbart musik. Alla ämnen måste ändå ha ett tydligt kulturinnehåll och det är vår politiska nämnd som bestämmer vilka ämnen som vår kommun kommer att satsa på.

Den som är högst involverad i diskussionen är rektorn för musikskolan. Han har varit på besök i några olika kulturskolor, tillsammans med andra som jobbar med frågan, för att se hur andra kulturskolor fungerar. 

Vi funderar nu också ett extra varv på hur övriga regler i musikskolan ska kunna aktualiseras och förbättras. Som t ex ser vi över åldersstrukturen och turordningen. 

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-03-24
Sidansvarig: Lena Emmerstrand