Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Frågor och svar

Vad händer när jag har anmält mig? 
Vi tar hand om din skriftliga anmälan och registrerar dina val på Musikskolan. Då står du i kö på ditt/dina instrumentval. Du kan när du vill kontorstid ringa oss på 0155- 24 87 65 och fråga hur det ser ut och när du kan förväntas få en plats. Har vi kö på ditt instrumentval, behöver du inte anmäla på nytt om du önskar stå kvar i kön.

Kan jag skicka in fler anmälningar? 
Du kan skicka in fler anmälningar som första val, men du kan bara ha max två ämnen samtidigt på musikskolan än så länge. Reglerna ses över inför den nya ombildningen till Kulturskola som kommer igång till hösten 2017. Idag sker intag med en viss turordning, vilket också kommer ses över.

När ska man anmäla sig? 
Vi tar in elever främst på hösten. Därför har vi vårt Öppet Hus i april/maj varje år. Då har man chans att prova, fråga och anmäla sig direkt till oss, men det går bra att anmäla sig under hela året också. Nu har vi webbanmälan på hemsidan som du kan använda året runt.

När får jag besked?
På sommaren skickar Musikskolan ut brev till alla köelever. Några får besked att de kommit in, andra får besked att de står kvar i kön ett tag till. Målet är att köerna ska minska och att väntetiden ska minimeras till någon termin om inte särskilda omständigheter föreligger. Sådan omständighet kan vara att det är för få elever som sökt en gruppkurs. När skolorna drar igång, börjar lärarna kontakta via telefon och/eller skicka brev om förslag till dag och tid till dem som fått en plats.

Vad händer första lektionen?
Läraren har informerat om lektionstid och plats. Har han/hon inte nämnt någon ytterligare sammankomst, kommer du till Tonborgen den överenskomna tiden för din första lektion. Information om instrument, böcker, läxor, lektionens längd och övrigt kommer då att tas upp.
Då kanske du inte har något instrument än, utan får veta av läraren vad du behöver och om du kan hyra det hos oss. Längre ner kan du läsa om hyra av instrument.

Den enskilda lektionen är inte så lång, men det är nog tur eftersom man måste träna på lite i taget. Läraren lär dig stegvis under lektionerna och du tränar hemma. Snart kommer du märka att du blir duktigare och duktigare.
Sedan när du lärt dig grunderna, kan du erbjudas att få spela med i nybörjarorkester. Även nybörjarorkestrar får åka på läger och uppträda. När du blivit riktigt duktig kan du få åka med på resor till andra städer och ibland även andra länder. Men bara om du vill.

Kan jag hyra ett instrument? 
Vissa instrument kan man hyra hos oss i mån av tillgång. Det gäller mest stråk och blås. Man kan inte hyra t ex trummor, piano, gitarrer och flöjter. Men instrument som stråkinstrument (fiol, cello, kontrabas), bleckblåsinstrument (trumpet, tuba, valthorn med mera) och större träblåsinstrument (saxofon, klarinett, oboe) kan man hyra hos oss. Alla dessa instrument har nog inte så många sett, men det kan man få se när man går på musikskolans instrumentprovardag i april varje år.

Kan jag prova på? 
På musikskolan i Nyköping har du möjlighet att "prova på" en gång utan krav på avgift, sedan måste du bestämma dig. Startar du efter 1 mars eller 1 oktober har du rätt att få reducerad avgift pga sen start. Har du tappat väldigt mycket undervisning pga sjukdom eller liknande särskilda skäl, kan rektor reducera avgiften efter fakturering. Sådant bestridande skall insändas skriftligt till administratören före förfallodagen.

Vad är ett terminsbrev?
När alla platser är fyllda av elever, är det dags för Terminsbrev. Där finns alla uppgifter om skollov och konserter mm som påverkar utbildningen. Ibland måste vi kanske ställa in lektioner men då brukar vi ge fribiljett till eleverna som får komma på konserten och se sina kamrater spela. Vi räknar det som en lektion eftersom det är en lektion i scenframträdande.

På terminsbrevet finns också information om sista datum för avanmälan om du vill sluta efter terminens slut samt en blankett du kan använda. Om du inte skickar in din avanmälan tror vi att du vill fortsätta och då finns risk att du får en faktura. I mitten på terminen kommer även inbetalningskort för innevarande terminsavgift att skickas ut. Du betalar alltså inte i förskott utan vi avvaktar några ett par månader för att vi ska hinna fylla alla platser.

Vilken utbildning har lärarna? 
Musikskolans lärarstab har alla en musikhögskoleutbildning och är oftast legitimerade lärare för grund- och gymnasieskolan. Dessutom fortbildar vi oss kontinuerligt och samarbetar med såväl kompositörer som övriga framåtblickande kulturarbetare. Vi har dessutom tillgång till flera duktiga vikarier med lång och gedigen musikerutbildning.
Eftersom vi på musikskolan har som mål att enbart anställa högutbildade musikpedagoger som studerat musik på högskolor med olika inriktningar, har våra elever de bästa förutsättningarna för att nå sina mål. Att ha gått på Musikskolan i Nyköping blir elevens kvitto och kanske även dennes biljett till vidare högskolor inom sitt ämne/instrument.

Musik är ett otroligt omfattande ämne som till stor del innefattar enskild utbildning, men även samspel och sceniskt framträdande såsom konserter både på Culturum och gamla Tingshuset mixat med regionala musikträffar genom kulturorganisationer och spelningar på uppdrag. Här har många elever odlat sin självkänsla som en plattform för hela livets estrad.

Får jag gå på musikskolan även om jag inte bor i Nyköping?
Att gå på Musikskolan i Nyköping är enbart möjligt för dig som bor i Nyköping. Tyvärr kan vi inte ta emot elever utanför Nyköping, utan måste hänvisa många att söka till sin egen kommuns Musikskola. Musikskolan omfattas inte av någon skolpeng, som vanliga skolan, däremot görs undantag om interkommunal ersättning erläggs från annan bostadskommun.

Kan man boka en orkester?
Det är roligt att många tycks uppskatta vår orkesterverksamhet där elever har chans att tillsammans medverka i samt skapa egna samspelsgrupper och pröva olika konstellationer.
För att verkligen delta i kommunes kulturliv på alla nivåer, kan man boka våra orkestrar för en mindre kostnad. Då stödjer man samtidigt elevernas lägerverksamhet och musikresor/värdskap som ger tillbaks till kommunen genom att vi även får ta emot orkestrar från andra platser som berikar stadens kulturella händelser och sätter Nyköping på världskartan.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-07
Sidansvarig: lena Emmerstrand