Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Inackordering och resebidrag på gymnasiet

Elever som studerar på gymnasienivå har till och med vårterminen de fyller 20 år rätt till studiestöd från CSN. Om du dessutom har en lång resväg, eller studerar på annan ort, kan du ha rätt till ytterligare ekonomiskt stöd.

Om du bor på annan ort under studietiden

Inackorderingsbidrag är ett bidrag för att minska de merkostnader som kan uppstå om du måste bo inneboende när du studerar. Ett krav för att vara berättigad till inackorderingsbidrag är att du är förstahandsmottagen, det vill säga att sökt nationellt program inte finns på hemorten eller att sökt program har riksintag (t ex riksidrottsgymnasium).

Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning:

  • att du studerar heltid på en kommunal skola.
  • att resebidrag ej söks.
  • att du på grund av lång och besvärlig resväg behöver bo på skolorten.
  • att resvägen ska vara minst 40 km (enkel resa) eller restiden minst tre timmar per dag.
  • Du kan inte beviljas inackorderingsbidrag för studier utomlands.

Bidraget beviljas utan prövning mot föräldraekonomin och oberoende av kostnaden för inackordering, med ett fast belopp motsvarande 1/30 av basbeloppet.

För år 2017 motsvarar 1/30 av basbeloppet 1495 kr/månad under 9 månader. Inackorderingsbidraget betalas ut en gång per termin, 15 september och 15 januari.

Resebidrag om du har långt till skolan

Resebidrag är en ersättning av kostnaden för dina resor till och från din gymnasieutbildning. Om du är gymnasieelev och folkbokförd i Nyköpings kommun har du till och med första halvåret det år du fyller 20 år rätt till kommunalt resebidrag eller om du uppfyller nedanstående villkor. Detsamma gäller vid studier i gymnasial vuxenutbildning.

Resebidrag beviljas under förutsättning:

  • att du studerar på heltid.
  • att färdvägen mellan stadigvarande bostad och skolan är minst 6 km.
  •  att du pendlar dagligen.

För anslutningsresor till busshållsplatsen betalas ersättning om du har minst 6 km till närmaste hållplats, att kollektiv förbindelse saknas, att väntetiden i skolan före och efter skoldagen överstiger 2 timmar per dag i genomsnitt.

Resebidrag eller busskort?

Om du studerar inom Södermanland men med mer än 6 kilometers resväg har du rätt till busskort. Om du däremot pendlar dagligen till ett annat län får du istället ett resebidrag.

Resebidraget är högst 1/30 av basbeloppet. För år 2017 är 1/30 av basbeloppet 1495 kr/mån under 9 månader. Resebidraget betalas ut en gång per termin, 15 september och 15 januari efter ansökan på ansökningsblanketten till höger.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2017-04-06