Placering och avgifter

Förskolan och pedagogisk omsorg styrs av olika regler som tas av Barn- och ungdomsnämnden. Här hittar du information som är bra att veta för dig som förälder.

Vad kostar det

I Nyköpings kommun tillämpas så kallad maxtaxa. Det betyder att det finns ett tak på det pris som får tas ut för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Avgiften är baserad på hushållets årsinkomst dividerat med 12 men får inte överstiga taket för maxtaxan.
Kommunen genomför årligen en inkomstjämförelse mellan den inkomstuppgift som du lämnar till handläggaren och de uppgifter du lämnat till Skatteverket. Det görs för att du ska få betala korrekt avgift.

Du erbjuds plats inom fyra månader

Du kan anmäla ditt platsbehov sex månader innan plats önskas. Ködatum blir tidigast fyra månader innan plats önskas (garantidatum). Kommunen ska erbjuda dig plats inom fyra månader efter det att du skickat in ansökan. Plats erbjuds så långt som möjligt utifrån ditt önskemål. Klarar inte utbildningskontoret att erbjuda plats enligt önskemål inom fyra månader kan plats erbjudas inom hela kommunen.

Nyköpings kommun tillämpar syskonförtur, det vill säga att om ett barn går på en förskola får barnets yngre syskon förtur till samma förskola eller närbelägen förskola.

Stängt för studiedagar

Varje förskola har rätt att stänga fyra dagar per år och fritidshem två dagar per år för planering eller kompetensutveckling utan avdrag på avgiften. Du som förälder ska i god tid få information om datum för dessa dagar från förskolan/fritidshemmet. De föräldrar som inte har möjlighet att ta ledigt från jobb eller studier erbjuds alternativ när verksamheten stänger.

Vad gör kommunen med dina uppgifter?

De uppgifter du lämnar inklusive de uppgifter som kommer från folkbokföringsregistret, för kommunen in i en databas. Det görs för att kommunen ska kunna använda uppgifterna vid köplacering och avgiftsdebitering. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Allmän förskola

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år och omfattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år. Förläggningen av tid under dagen sker efter barnets behov i samråd mellanplatsinnehavare och verksamheten. Verksamhetens terminer sammanfallermed grundskolans terminer. Om barnet samtidigt är inskrivet i förskola utöver tiden i allmän förskola, ska avgiften reduceras med 30 % för tiden i allmän förskola.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-04-29
Sidansvarig: Robert Karlsson