Gästabudsåret 2017
Nu firar vi Gästabudsåret 2017 - Se allt som händer på www.gastabudsaret2017.se

Unga på nätet

Redan i årskurs 4 får elever i Nyköpings kommun en egen dator. Därför tar vi också ansvar för frågor som rör närvaro på nätet.

I samband med att elever i årskurs 4 hämtar ut sin dator måste de genomgå en så kallad netikettutbildning. Vi släpper dock inte säkerhetstänket i samma stund som vi lämnar ut datorn. Varje höst hålls flera utbildningar och informationsmöten för eleverna.

Återkommande utbildningar för föräldrar, barn och pedagoger

Nu startar vi även utbildningar för pedagoger och föräldrar till barn i årskurs 4 och 7. Detta är ännu ett steg mot en säkrare vistelse på internet. Satsningen är ett samarbete mellan skolan, social omsorg, polisen, samt räddning och säkerhet. Föreläsningarna har olika teman varje år, några återkommande ämnen är:

  • Bekräftelsebehov och fällor
  • Hur ser det ut på de sociala medierna?
  • Vad kan vi vuxna göra för att vägleda våra barn till ett sunt internetanvändande där ingen kommer till skada?

– Genom den här satsningen vill vi inte bara prata om faror med nätet, det är också en möjlighet för pedagogerna att förstå vad unga gör på nätet. Genom att utbilda pedagoger kan datorn även användas bättre i undervisningen, Henrik Anängen, IKT-strateg i Nyköpings kommun.

Förhoppningen med utbildningarna är att öka elevers, pedagogers och föräldrars medvetenhet kring risker på nätet. Vi hoppas att denna satsning bidrar till att elever och föräldrar känner sig tryggare. Arbetet ska förebygga kränkningar, diskrimingering och hot på internet.

Föreläsning för pedagoger och föräldrar 2016

2016 sker föreläsningen för föräldrar den 20 september kl. 18.30–20.00 i aulan på Nyköpings högstadium - Omega. 

Föreläsare är Johnny Lindqvist, idag Creative Director på mediebyrån MEC, tidigare projektledare för No Hate Speech movement på statens medieråd, flitigt anlitad föreläsare och författare till b.la. metod-materialet Ses Offline om unga, sex och Internet. Här följer en sammanfattning kring föreläsningen:

Sätt filter i huvudet!

Ofta är de det negativa sidorna av Internet som kommer upp när man ska prata om ungas nätvardag. Visst finns det unga som blir väldigt utsatta på och via Internet. Men majoriteten av Sveriges unga har inte råkat ut för något dåligt på Internet.

Att ändå förebygga att detta och liknande inte ska ske kan handla om att vi vuxna ska kunna sätta upp bra ramar för unga på nätet. Men kanske främst att vi ska vara närvarande vuxna som förstår vilken värld som Internet är, och att vi tar ett vuxet ansvar och samtalar med unga om hur man beter sig schysst mot andra – både på nätet och utanför.

Dela med dig
Skriv ut
Uppdaterad: 2016-09-19
Sidansvarig: Robert Karlsson